INTERAKTYWNA BAZA
REGIONALNEGO SYSTEMU USŁUG

Pełny dostęp do Interaktywnej Bazy dla członków RSU

Monitoring RSU

Szybki kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego Departament Polityki Regionalnej

Kościuszki 89/91
Olsztyn
Warmińsko-Mazurskie
10-552
Polska

89 521 93 00

89 521 93 09

http://bazarsu.warmia.mazury.pl

Aktualności

„Przedsiębiorcze warmińsko-mazurskie"

Województwo warmińsko-mazurskie i Bank Gospodarstwa Krajowego, we współpracy z instytucjami finansującymi, wspiera mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, realizując projekt pod nazwą „Przedsiębiorcze warmińsko-mazurskie". Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z pożyczek unijnych – Pożyczki Rozwojowej i Pożyczki Inwestycyjnej z Premią i Poręczeń, w planach również Wejścia Kapitałowe, które uzupełnią ofertę dotacyjną i komercyjną. Zaletą skorzystania ze wsparcia z projektu „Przedsiębiorcze warmińsko-mazurskie” jest stałe, atrakcyjne oprocentowanie, brak prowizji i opłat oraz prosty sposób jej udzielenia.

Zalety Pożyczki Rozwojowej i Inwestycyjnej z Premią:

 • wysoka kwota finansowania – do 1 mln zł dla przedsiębiorców,
 • maksymalny okres spłaty – do 8 lat dla przedsiębiorców,
 • stałe, atrakcyjne oprocentowanie na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe,
 • brak dodatkowych opłat i prowizji za udzielenie pożyczki,
 • możliwa karencja w spłacie do 12 miesięcy.

 

Przedmiot finansowania Pożyczki Rozwojowej:

 • przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym umożliwiające wzrost pozycji konkurencyjnej firmy na rynku, jej produktywności, potencjału rozwojowego,
 • przedsięwzięcia łączące koszty o charakterze inwestycyjnym i obrotowym mające na celu wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa bądź realizację nowych projektów (np. aktywność mająca na celu ustabilizowanie obecnej pozycji firmy na rynku, wzmocnienie wykorzystania mocy produkcyjnej),
 • cele obrotowe – wartość części PR przeznaczonej na cele obrotowe nie może być wyższa niż 200 000,00 zł i nie może stanowić więcej niż 40% całej Jednostkowej PR.

Korzyści – Pożyczka Rozwojowa:

 • wprowadzenie innowacyjnych produktów i usług,
 • zwiększenie wydajności pracy i efektywności produkcji,
 • rozwój i konkurencyjność firmy,
 • zwiększenie kapitału obrotowego.

 

Przedmiot finansowania – Pożyczka Inwestycyjna z Premią:

Udzielane na warunkach rynkowych lub jako pomoc de minimis przedsiębiorcom z sektora MŚP inwestujących w:

 • maszyny i sprzęt produkcyjny (przedsięwzięcia rozwojowe, np. modernizacja środków produkcji, wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących miejsc pracy),
 • nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK),
 • innowacje produktowe i procesowe, m.in. poprzez adaptowanie gotowych technologii
  i rozwiązań zakupionych przez przedsiębiorstwo, wprowadzanie tzw. innowacji imitujących oraz innowacji w skali przedsiębiorstwa.

W ramach pożyczki możliwe będą inwestycje w niezbędną infrastrukturę ściśle związaną z przedmiotem projektu. Inwestycje będą miały na celu poprawę potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw, zdolność do rozszerzenia oferty o nowe produkty lub usługi. Preferowane będą projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego, tj. drewno i meblarstwo, żywność wysokiej jakości i ekonomia wody.


Premia:

 • dotyczy projektów o szczególnym potencjale rozwojowym dla regionu, w tym: przyczyniających się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych gazów do środowiska, realizowanych na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej, wysokiej stopie bezrobocia, ukierunkowanych na ekspansję rynkową w wymiarze geograficznym lub ofertowym, przyczyniających się do tworzenia trwałych miejsc pracy.
 • udzielana jest poprzez obniżenie o 50% wartości poszczególnych rat odsetkowych spłacanych przez Ostatecznego Odbiorcę do łącznej wysokości 50 000,00 zł na jednego Ostatecznego Odbiorcę.

 

Korzyści – Pożyczka Inwestycyjna z Premią

 • wysoka kwota finansowania – do 1 mln zł dla przedsiębiorców,
 • maksymalny okres spłaty – do 8 lat dla przedsiębiorców,
 • stałe, atrakcyjne oprocentowanie na warunkach rynkowych bądź korzystniejszych niż rynkowe,
 • brak dodatkowych opłat i prowizji za udzielenie pożyczki,
 • możliwa karencja w spłacie do 12 miesięcy.

 

Poręczenia

Przeznaczone na zabezpieczenie kredytów lub pożyczek przedsiębiorstw, które nie posiadają wystarczających zabezpieczeń, aby uzyskać dostęp do finansowania rynkowego. Poręczenie będzie obejmować część produktów finansowania (w tym kredytu lub pożyczki.

Przedmiot finansowania – Poręczenia:

Wsparciem finansowym objęte zostaną inwestycje ponoszone przez firmę w celu poprawy jej potencjału konkurencyjnego oraz podniesienia zdolności do rozszerzenia oferty o nowe produkty lub usługi.

Wartość zabezpieczenia w formie Poręczenia to nawet 500 000,00 zł na okres do 84 miesięcy – bez dodatkowych kosztów dla Przedsiębiorcy.

 


Pożyczki unijne oraz Poręczenia oferują współpracujące z BGK instytucje:


Pożyczka Rozwojowa

 • Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

http://www.screp.pl/ , e-mail: screp@screp.pl lub pytania@screp.pl

Tel. 55 248 10 91, 92, 93

 • Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

http://warp.org.pl/pozyczki/przedsiebiorcze-warminsko-mazurskie, e-mail: info@warp.pl

Tel. 61 565 35 00

 

Pożyczka Inwestycyjna z Premią

 • Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

http://www.screp.pl/, e-mail: screp@screp.pl lub pytania@screp.pl

Tel. 55 248 10 91, 92, 93

 • Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

http://warp.org.pl/pozyczki/przedsiebiorcze-warminsko-mazurskie/, e-mail: info@warp.pl

Tel. 61 565 35 00

 • Konsorcjum: Działdowska Agencja Rozwoju SA, Fundacja Rozwoju Regionu Łukta, Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Lokalnej, Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”

Działdowska Agencja Rozwoju SA – tel. 23 697 06 66, https://www.darsa.pl/pozyczki/pozyczka-inwestycyjna-z-premia, e-mail:  pozyczki@darsa.pl

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta – tel. 89 647 52 50, http://www.frrl.org.pl/pozyczka-inwestycyjna-z-premia, e-mail: centrum@frrl.org.pl

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Lokalnej – tel. 87 615 19 04, http://www.fwpr.org/pozyczkiunijne.html, e-mail: fwpr@fwpr.pl

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” – tel. 89 625 36 51, http://przedsiebiorczosc.nida.pl, e-mail: nida@nida.pl

 • Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

http://www.wmarr.olsztyn.pl/, e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl

Tel. 89 521 12 50


Poręczenia

 • Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” sp. z o.o. w Działdowie

http://www.poreczenia-kredytowe.info, e-mail: dzialdowo@poreczenia-kredytowe.info

Tel. 89 521 12 50

 

Więcej informacji o aktualnej ofercie znajduje się na stronie https://rpo.bgk.pl/pozyczki-unijne-z-rpo/przedsiebiorczewarminskomazurs/

Newsletter zapisz się

Kalendarz wydarzeń

Copyright © 2010 Regionalny System Usług. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

liczba odwiedzin: 661500

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"