INTERAKTYWNA BAZA
REGIONALNEGO SYSTEMU USŁUG

Pełny dostęp do Interaktywnej Bazy dla członków RSU

Monitoring RSU

Szybki kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego Departament Polityki Regionalnej

Kościuszki 89/91
Olsztyn
Warmińsko-Mazurskie
10-552
Polska

89 521 93 00

89 521 93 09

http://bazarsu.warmia.mazury.pl

Aktualności

Aktywne wsparcie małych i średnich przedsiebiorstw w ramach Programu Horyzont 2020

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. Program stawia na intensywną współpracę nauki z przemysłem, jak również wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. Program Horyzont 2020 to największy na świecie instrument wspierający badania i innowacje, wdrażany przez Komisję Europejską.

W ciągu 7 lat (2014 – 2020) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 77 028,3 mln euro.

"Horyzont 2020" aktywnie wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa, dostarczając  zarówno bezpośrednie wsparcie finansowe, jak i pośrednie wsparcie w celu zwiększenia ich zdolności innowacyjnych. Program ten sprzyjać  ma rozwojowi ekosystemu innowacyjności i wsparcia na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw  w Europie. Działania w ramach INNOSUP mają zapewnić nowe możliwości państw członkowskich i regionów do poprawy jakości ich usług poprzez współpracę, naukę i absorpcję nowych podejść. Obecnie w ramach programu dostępne są trzy konkursy:

1.        INNOSUP-02-2019-2020: European SME innovation Associate – pilot

od 16 października 2018 – do 17 stycznia 2019

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-02-2019-2020.html

2.       INNOSUP – 04 -2019: Workplace innovation uptake by SMEs

od 16 października 2018 do 17 stycznia 2019

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-04-2019.html

3.       INNOSUP 05-2018-2020: Peer learning of innovation agencies

od 7 listopada do 13 marca 2019 lub 16 października 2019

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-05-2018-2020.html

Informacje na temat Programu HORIZON 2020 uzyskać można m.in. poprzez kontakt z:

Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej

ul. M. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

tel.: (0-89) 523-34-67

fax: (0-89) 524-04-94

e-mail: biurorpk@uwm.edu.pl

lub

Krajowym Punktem Kontaktowym  Programów Badawczych UE

Instytut Podstawowych Problemów Techniki  Polskiej Akademii Nauk

ul. Krzywickiego 34  02-078 Warszawa

tel.:    0  22 828 74 83

fax:   0  22 828 53 70

e-mail:   kpk@kpk.gov.pl

 

Wsparcie Sieci KPK (Krajowy Punkt Kontaktowy) na rzecz MŚP obejmuje:

·         Prowadzenie krajowego portalu dla Programu Horyzont 2020

·         Szkolenia/warsztaty, dni informacyjne

·         Indywidualny mentoring dla MŚP w zakresie wszystkich akcji i możliwości pozyskania dofinansowania w Horyzoncie 2020

·         Doradztwo finansowo-prawne w zakresie przygotowania i realizacji projektów  w Horyzoncie 2020

·         Konsultacje wniosków projektowych

·         Wsparcie w poszukiwaniu partnerów  

·         Organizacja międzynarodowych spotkań brokerskich 

·         Promocja polskich firm w wymiarze międzynarodowym

 

SME Instrument

Jednym z działań w ramach Horizon 2020 jest SME Instrument, który również przeznaczony jest dla pomysłów innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. SME Instrument podzielony jest na 3 fazy wsparcia. Istotnym wyróżnikiem SME Instrument jest fakt, iż aplikować może pojedynczy podmiot. Warto przypomnieć, że współpraca nauki z biznesem stanowi jeden z kluczowych elementów strategii rozwoju UE stąd też, zaangażowanie świata nauki (np. obecność naukowca w zespole projektowym) w rozwój zgłaszanego projektu może zwiększyć szanse na otrzymanie finansowania. Kryteria w SME Instrument są bardzo szerokie i odnoszą się do koncepcji biznesowej i potencjału wnioskodawcy. Dany podmiot może uczestniczyć tylko w jednym postępowaniu aplikacyjnym w jednym wezwaniu. Dopiero po otrzymaniu odpowiedzi może aplikować (do innej fazy lub kolejny raz do tej samej). Podmioty mogą natomiast jednocześnie startować w innych konkursach związanych z Horizon 2020 czy innymi inicjatywami UE.

Faza I

W ramach pierwszej fazy można uzyskać 50 tys. € dofinansowania (100 % dotacji) na wykonanie analizy pomysłu i opracowanie studium wykonalności projektu, chodzi tutaj o zweryfikowanie czy planowana inwestycja jest możliwa do wykonania, czy jest ekonomiczna i czy jest zgodna z prawem (w tym prawem własności). Jej wynikiem będzie uzyskanie studium wykonalności oraz biznesplanu. W ramach studium wykonalności można wykonać takie prace jak: analiza ryzyka, analiza rynku, poszukiwanie partnerów, analiza polityki zarządzania własnością intelektualną. Projekt musi się zakończyć w ciągu 6 miesięcy. Wnioskowanie w tej fazie zostało maksymalnie uproszczone.

Faza II

 Faza druga stanowi kontynuację fazy pierwszej, z tym że jej rezultatem jest osiągnięcie produktu gotowego do wejścia na rynek. Druga faza to wsparcie projektów w kwocie od 0,5 - do 2,5 mln € (70 % dofinansowania) na cele związane z wykonaniem prototypu, testowaniem go i przygotowaniem do fazy komercjalizacji. Oznacza to, iż działania w ramach fazy drugiej obejmują głównie badania rozwojowe nad technologią (prototypowanie, skalowanie, pilotaż, miniaturyzacja itp.). Jej realizacja powinna trwać 12-24 miesiące. Uzyskanie dotacji w pierwszej fazie daje bardzo duże szanse na pozyskanie środków w drugiej fazie SME Instrument.

Faza III

Faza ta związana jest z coachingiem (pomoc obejmuje np. doradztwo związane z rozwojem biznesu, rozwój organizacyjny, współpracę) oraz udzieleniem wsparcia w postaci ułatwienia dostępu do instrumentów finansowych takich jak kredyty, pożyczki, gwarancje oraz finansowanie venture capital. Jest to faza związana z ostatnim etapem komercjalizacji.

Link do strony Komisji Europejskiej na której znajdują się informacje dot. SME Instrument:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/eic-smeinst-2018-2020.html

Więcej informacji na stronach:

https://www.kpk.gov.pl/?page_id=19617

http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2016/06/instrument-msp-internet.pdf

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/bg-12-2015-1/1685115-sme-instrument-phase1-beneficiaries_oct15_en.pdf

Newsletter zapisz się

Kalendarz wydarzeń

Copyright © 2010 Regionalny System Usług. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo

liczba odwiedzin: 661506

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"